İrade...

İrade önemli bir olgudur... Ülkeler için, uluslar için, halklar için, toplumlar için çok önemlidir. İrade sendeyse egemen olan da sensin! İrade sende değilse egemen de değilsin! 


KKTC halkının iradesi var mı?... Yani KKTC halkı denen halk, KKTC'nin idaresi altındaki topraklarda egemen mi?... Söz konusu topraklarda, irade KKTC halkında mı?... Bu halk, kendi parti başkanını, kendi toplum liderini bile seçemezken, irade sahibi olabilir mi?... 

Geçtiğimiz gün, BM Güvenlik Konseyi, kapalı bir oturumda Kıbrıs sorununu görüşmüş ve Kıbrıs için bilinen klasik BM formülünde bir kez daha karar kılmış... Yani iki toplumun siyasal eşitliği temelinde, iki bölgeli, iki toplumlu FEDERASYON... 


KKTC hemen bu karara tepki göstermiş... KKTC Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak bu kararın KKTC halkının iradesini dikkate almadığını, KKTC halkının iradesine ters bir karar olduğunu belirtmiş...

 
Her şeyden önce, KKTC'nin bu karara tepki gösterme hakkı yoktur... Çünkü Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşmelerde KKTC yoktur... Muhatap değildir... KKTC, uluslararası tanınmışlığı olmayan yasa dışı bir kurumdur... Kıbrıs sorununu çözme çabaları, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni oluşturan iki toplum arasında yapılan görüşmeler üzerinden yürütülmektedir... Yani görüşmeler Kıbrıs Cumhuriyeti çatısı altında sürdürülmektedir...

Bu gerçekler dikkate alındığı zaman, KKTC'nin iradesi diye bir olgu söz konusu değildir... İrade, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurucu ortağı olan Kıbrıs Türk toplumunundur... "KKTC halkının" iradesi ile Kıbrıs Türk toplumunun iradesi bir ve aynı şey midir?... Kesinlikle değildir!... 

Kıbrıs sorununu çözmekten sorumlu irade, Kıbrıs Türk toplumu ile Kıbrıs Rum toplumunun ortak iradesidir... Bu ortak irade ise, her iki toplumda da, birbiriyle çelişen çıkar ilişkilerinin esiri olan ve aynı zamanda adamız üzerinde hegemonya kurmuş olan emperyalist güçlerin iş birlikçisi konumundaki yerli burjuvaların varlığı nedeniyle oluşamaz... Ortak iradeyi oluşturacak tek güç, Kıbrıs'ın her iki toplumunun işçi ve emekçi sınıflarıdır... Çünkü onların çıkarları, birbiriyle çelişmeyen, bir ve ortak çıkarlardır... 

Kıbrıs sorununu çözmeye muktedir yegane irade, Kıbrıs halkının anti-emperyalist güç birliğiyle oluşacak olan ve uluslararası işçi sınıfı ve emekçi halkların desteğiyle büyüyüp güçlenecek olan iradedir!

 

15 Temmuz 2023, Avrupa gazetesi

Yorumlar

Popüler Yayınlar