Hayal satanlar ve hayalleri yıkılanlar (4) ...

Günümüzde Kıbrıs'ta durum ne?

Bu ön bilgilerden sonra, ülkemize ve günümüze gelelim.

Bildiğiniz gibi, ülkemizin hem (KKTC denen) kuzeyinde, hem de (KC denen) güneyinde göçmen sorunu ve buna bağlı olarak da ikamet ve vatandaşlık hakkı sorunları yaşanmaktadır.

Kuzeye, iktidarlar eliyle Türkiye'den, 1974 işgalinin hemen ardından beri nüfus aktarımı yapılmaktadır. Aktarılmakta olan bu nüfus, 1974'te adada var olan Kıbrıs Türk nüfusunu misliyle katlamış durumdadır. Bu nüfus aktarımı, Ankara'nın bilinçli ve planlı bir şekilde uyguladığı Kıbrıs Türk toplumunu azınlığa düşürme ve kontrol etme, asimile etme ve Kıbrıs'ın bir bölümünü kolonize etme politikasının bir parçasıdır.

1974 askeri işgalinin ardından tarım iş gücü adıyla başlatılan nüfus aktarımı hiç durmamış ve günümüzde de yoğun şekilde devam ettirilmektedir. Sadece bu olgu bile, Ankara'nın Kıbrıs'a dönük gerçek planlarının “anlaşın da ordumu çekeyim” durumu olmadığını; tersine, uzun vadeli ve planlı bir kolonizasyon projesi olduğunu ele veren bir olgudur. Bu plan aynı zamanda NATO tarafından da desteklendiği için, ciddi bir karşı çıkışla karşılanmayan ortak bir plandır.

1974'te 120 bin civarında olan Kıbrıslı Türklerin nüfusu, ne hikmetse 1974 sonrasında bilinmezliğe terk edilmiş, ya vatandaş sayımı yerine “de facto” sayım yapılarak vatandaş olanların sayısı sürekli gizlenmiş, ya da sayım sonuçları Ankara'ya taşınarak “bilinemezliğe” terk edilmiştir. Yetkililerin bile “eh işte, kalabalığız!” deyip gerçek nüfusü bilmedikleri, bilenlerinse kamuoyuna açıklayamadıkları bir “bilinmezlik” ortamı yaratılmıştır. Bu demografik ortam, ekonomik ve sosyal yaşamın kendi doğallığı içinde değil, bizzat siyasal kararlar ve dayatmalarla yaratılmıştır. TC kökenlilerin vatandaş olmalarının kolaylaştırılması konusu Ankara-KKTC arası ekonomik protokollerin konusu olmuş, hatta uğruna hükümetlerin bozulup kurulmuştur.


Sonuç?

Bugün açıklanmasa da, gizlenmeye çalışılsa da Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan toplam insan sayısı ilan edilenin çok çok üstündedir. Aynı şekilde, vatandaş olan nüfusun içinde Kıbrıslı olmayan bir kökenden gelenler de çoğunluktadır.

Türkiye'nin uyguladığı bu nüfus politikası, aslında Kıbrıs Türk toplumu açısından kansız soykırım anlamındadır.

8 Kasım 2022, Avrupa gazetesi


Yorumlar

Popüler Yayınlar