Kıbrıs'ta barış ve yeniden birleşme (2)

KSP olarak, AKEL’in 3 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirdiği “Çözüm ve Yeniden Birleşme için Yürüyoruz” eyleminin ortak bildirisine katılmadık. Bunun yerine, Kıbrıs’ta barış ve yeniden birleşme için nelerin gerekli olduğunu özetleyen kendi bildirimizi yayınladık. Bu bildirinin içeriğine bir göz atalım...

"AKEL’in 3 Ekim 2021 ‘Çözüm ve Yeniden Birleşme için Yürüyoruz’ etkinliğini destekliyoruz!

Kıbrıs Sorununu Yaratanlar, Bu Sorunu Çözemezler:

Kıbrıs sorununu yaratan Anglo-Amerikan emperyalizminin bu sorunu çözmek gibi bir niyeti ve hedefi yoktur. BM'yi yönlendiren güçler de bunlar olduğu için, BM çerçevesindeki çözüm önerilerinin başarılı olamayacağı bellidir. Tam 53 yıldan beridir süregelen BM çerçevesindeki toplumlararası görüşmelerin başarısızlığı bu tespitimizi doğrulamaktadır.

Kıbrıs sorununu sona erdirecek olan, ülkemizi birleştirecek olan mücadele, halkımızın emperyalizme karşı yürüteceği mücadeledir. Emperyalizme karşı mücadele süreci içinde, yıllardır birbirine kırdırılan, düşman edilen halkımız içinde gerçek güven yaratıcı ortam tesis edilecek, halkımızın birliği ve ülkemizin bütünleştirilmesi yolunda komşu ülkelerin, özellikle de Britanya, Yunanistan ve Türkiye’nin işçileri ve ezilen emekçi halklarının dayanışması içinde yürütülecek mücadele zafere ulaşacaktır. Halkımızın önünde başka hiçbir seçenek kalmamıştır.

Ya emperyalizme boyun eğecek, bölünmüş bir adada hem içten hem dıştan savaş tehlikesi ve acımasız bir emperyalist sömürü ve boyunduruk altında yaşayacağız, ya da özgürlüğümüz için mücadele edeceğiz.

Kıbrıs Sosyalist Partisi, tüm demokratik güçleri, barış için, ülkemizin ve halkımızın birliği için anti-emperyalist birleşik cephe içinde mücadeleye davet eder.

Kıbrıs Sosyalist Partisi
Merkez komitesi"

Okuduğunuz bildiri, aslında AKEL tarafından hazırlanan ve CTP dahil Kuzey Kıbrıs'taki tüm sol partilerin imzaladığı bildiriye KSP’nin neden katılmadığının kısa ve öz bir analizini içermektedir. Biz komünistler Kıbrıs sorununun ancak emperyalizme karşı mücadele içinde çözümlenebileceğine inanmaktayız. Bu amaçla da solda birlik şarttır diyoruz. Fakat solda birlik “BM çerçevesi” üzerine kurulamaz! Çünkü BM’yi yöneten ve yönlendiren emperyalist güçler ulusal sorunları çözemedikleri gibi, bu sorunları çözmek işlerine de gelmez. Onlar varlıklarını devam ettirebilmek için ulusları ve halkları haksız savaşlarla birbirine kırdırmaya ihtiyaç duyan muhafazakar ve karşı devrimci güçlerdir!

Solda birlik anti-emperyalist bir zemin üzerine oturtulmalıdır. Bu sağlanmadan Kıbrıs sorununun çözümünde Kıbrıs halkının etkin bir taraf olması, özne haline gelmesi beklenemez! Bu mümkün değildir.

O halde emperyalizme karşı olma temelinde solda birlik nasıl oluşturulabilir, nasıl oluşturulmalıdır konusuna kafa yormanın zamanı gelmiştir.

Barış severlerin çok sık sözünü ettiği ve bir türlü elde edilememesinden şikâyetçi olduğu solda birlik konusunu, bir sonraki köşe yazımdan itibaren ele almaya başlayacağım. 
 

12 Ekim 2021, Avrupa gazetesi

Yorumlar

Popüler Yayınlar