Vatansız Toplum... (2)

Türkiye bir taraftan çözümsüzlüğe oynarken, diğer yandan da Kıbrıs Türk toplumunu gelenek, görenek ve inançlarını değiştirerek asimile etme, bunu başaramamak durumunda da yasadışı olarak Kıbrıs'ın kuzeyine taşıdığı nüfusla azınlığa düşürerek etkisizleştirme politikası uygulamaktadır.

Türkiye, dayatma ekonomik paketleriyle toplumu üretimden kopararak asalaklaştırma gayreti içindedir... Türkiye'nin emperyalist mali sermayeye bağımlılığından kaynaklanan ekonomi politikası bir yandan Türkiye halkını yoksullaştırırken, Kıbrıs Türk halkının da iliklerine kadar sömürülmesi ve açlık seviyesinin altında yaşatılmasına yol açmıştır. Yıllardır durmaksızın devam eden devalüasyonlarla, gerek Türkiye halkının, gerekse Kıbrıs Türk halkının alım gücü, ölmeyecek kadar yaşayabilecek düzeye düşürülmüştür...

Tüm bu nedenlerle, toplum artık Türkiye'ye bağımlılıktan kurtulmak istemekte olup, emperyalist Türk burjuvazisinin boyunduruğundan bir şekilde kurtulma gayreti içine girmiştir...

Gençler göç etmekte, hatta giderek kitleselleşen bir şekilde Rum tarafına yerleşmektedir. Ebeveynlerinden biri Kıbrıslı diğeri Türkiyeli olduğu için Rum yönetiminden Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği alamayan insanlarımız bile, en azından güneyden doğum belgesi alıp Güney Kıbrıs'ta çalışabilme firsatının peşine düşmüş durumdadır...

Vatansızlık günlük yaşamımızın her alanında karşımıza engel olarak çıkmaktadır... Binlerce gencimiz, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmadıkları için, Güney Kıbrıs veya diğer AB ülkelerinde çalışma olanağından mahrum kalmaktadır... "Garantör" Türkiye bu gençlerin hakkını aramamaktadır ve aramayacaktır... Çünkü bu gençler gidecek başka yeri olmayan insanlar olarak Türk egemen sınıflarının insafına terk edilmiş durumdadır. Türk hakim sınıfları da onları yoksulluk düzeyinde maaş ve ücretlerle çalıştırarak iliklerine kadar sömürmektedir!

İşte tüm bu koşullar altında, gençlerimizin "DEFOL" diye pankart açması yadırganacak bir durum değil, olması gereken şeydir.

Bu memleket bizimdir... Ülkemizin emekçi gençleri bu memlekete sahip çıkmalıdır ve çıkacaktır. Barış içinde, insanca yaşamak bizim de hakkımızdır.

Vatanımıza "VATAN" diyebilmek bizim de hakkımızdır!


28 Mayıs 2022, Avrupa gazetesi

Yorumlar

Popüler Yayınlar