Yaşasın 1 Mayıs!

 
                                      


Mevcut emperyalist kapitalist sistemin tek alternatifi komünizmdir. Çünkü içinde bulunduğumuz şartlarda, komünizmi en mükemmel şekliyle inşa etmek için gerekli teknolojik temel hazırdır.

Halbuki 1 Mayıs'ı yine barbarlık koşullarında kutlamaktayız!

Bunun sebebi de dünya komünist hareketinin Stalin sonrası uğradığı ihanettir. Solcusu, sağcısı ve orta yolcusuyla, tüm hainler yüzünden yenilgiye uğratılamamış barbarlık şartları ağırlaşarak sürecektir.

Ya işçiler komünizmlerini kuracaklar, ya da bu barbarlık artarak sürecektir.

Ya en gelişmişinden en geri kalmışına tüm ulus ve ülkeler el ele vererek komünizmin yoluna girecek, ya da emperyalist kapitalizmin barbarlığı artarak sürecektir.

Bugünkü barbarlığın anavatanları, ABD, Britanya, Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya, Japonya, Kanada, Avusturalya, Yeni Zelanda, Hindistan, ve onlara uymak için her şeyi yapmaya hazır olan Rusya ve Çin’dir.

Şu mevcut barbarlığı durdurmanın en hızlı yolu, bu ülkelerdeki işçi yoldaşların onları yöneten ve dünyadaki barbarlığı ABD önderliğinde örgütleyen iş birlikçi yönetici barbarları devirmesi, iktidarı ele geçirmesi, ve tüm dünya ulusları ve ülkelerinin de bu uğurda onların yardımına koşmasıdır.

O halde, diğer tüm ülkelerdeki işçi yoldaşların görevi de kendi ülkelerindeki barbarları devirmek, ve iktidarı ele geçirmek için yürüttükleri çalışmayı işçi sınıfının iktidar mücadelesine sıkı sıkıya bağlı olarak ele almaktır.

Bu sebeple, bahsi geçen ülkelerin işçi ve komünistleri önderler olmak ve önderlere uygun bir şekilde  de çalışmak zorundadır. Tüm ülkelerin işçileri ve komünistleri, önderlerinin etrafında kenetlenmek ve hep birlikte ortak hedefe doğru ilerlemek zorundadır.

Ortak hedefimiz dünya barbarlığının en hızlı şekilde yerle bir edilmesi, dünya komünizminin en hızlı şekilde iktidar olmasıdır!

Günümüzde, işçilerin enternasyonalizmi, tüm dünya işçilerinin önderliğinde örgütlenecek olan tüm ulus ve ülkelerin barbarlığa karşı birliği, komünizm için birliği temel şiarımız olmalıdır!

Gelin komünizme ihanet içindeki tüm solcu, sağcı ve orta yolcu hainleri yerle bir edelim! Onlara asla ve asla en ufak bir taviz dahi vermeyelim! Marks, Engels, Lenin ve Stalin’in, Bolşevizmin şanlı bayrağını, enternasyonalizmin şanlı bayrağını tekrardan göndere çekelim ve onun etrafında örgütlenerek zafere yürüyelim!

Yaşasın 1 Mayıs!

Yaşasın işçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü!


30 Nisan 2022, Avrupa gazetesi


Yorumlar

Popüler Yayınlar